Swarm tower

Year
2015
Location
London, UK
Status
Design
Program
Mixed-use
Client
Diploma thesis

Concept

Projekt se zabývá návrhem mrakodrapu ve východním Londýně v obvodu Stratford. Celý mrakodrap je přímo napojen na okolní vybavenost pomocí PRT (personal rapid transit) systémů, které jsou vedeny k jednotlivým patrům mrakodrapu. Mrakodrap se skládá z hlavní věže a šesti okolních přidružených objektů. V hlavní věži jsou zastoupeny tyto funkce: Laboratoř 3D tisku, administrativa, bydlení a hotel.

The Solution

Ideou je vytvořit mrakodrap, k jehož užívání nebude třeba individuální  automobilové dopravy. Z tohoto důvodu je do mrakodrapu zaveden systém PRT,
u kterého jsem se zamýšlel zda má ambice nahradit osobní automobily. Co například dělat, když budeme potřebovat dovézt těžký nákup? Či když venku prší, a nám se nebude chtít absolvovat cestu na stanici? Z tohoto důvodu jsem PRT systém navrhl až do extrému a zavedl jej do každého patra. Návštěvník tak může suchou nohou dojet například na nákupy, aniž by potřeboval auto. Zároveň pomocí těchto drah je budova efektivně zásobena.
Z hlediska urbanistického je ideou postupné rozšiřování sítě PRT s takto řešenými stavbami. Swarm Tower by měla toto rozšiřování iniciovat. Z tohoto
důvodu byl zvolen velice netradiční tvar. Z hlediska funkčního se mrakodrap snaží pracovat s prvky bydlení a hlavně kanceláří budoucnosti. Nedílnou součástí je i laboratoř 3D tisku zpracovávající Londýnský odpad. Umístění laboratoře 3D tisku do spodní části není náhodné. Vzhledem k tomu, že tímto prostorem projíždí největší počet PRT vozidel, dostává se této laboratoři velké množství potencionálních zákazníků, kteří při jízdě pozorují proces 3D tisku. Toto uspořádání je demonstrací velké výhody 3D tisku, kterou je návrat výroby z okrajů zpět do vnitřního města. Vzhled budovy vychází z tzv. Swarm systémů simulujících pohyby hejn.

 

design team

Jan Petrš