Progressive architecture studio focusing on digital and computational design, adaptive urban systems and robotics

Studio Archistroj bylo založeno roku 2010 trojicí Jan Petrš, Martin Žatečka a Pavel Paseka. Po dobu své existence se neustále vyvíjí a přechází od klasických projektů směrem k digitálnímu architektuře a urbanismu. Do projektů se vnáší nové technologie a procesy navrhování. Archistroj se snaží nerecyklovat architekturu let minulých, naopak vytváří projekty reagující na současnou světovou tvorbu a potřebu, která bude použitelná i v budoucnosti.

 

Denně jsme v kontaktu s technologiemi, které během posledních desítek let prodělaly významný vývoj. Zároveň ale obýváme objekty, které neprošly výraznější změnou za několik tisíc let a neodpovídají nárokům dnešní doby. Mění se pracovní návyky, častěji cestujeme, náš životní styl se proměňuje, komunikujeme virtuálně, atd. ale naše obydlí zůstávají stejná – statická, kubická, neekologická, neefektivní a bez technologií. Proč a jak dlouho ještě? Zkusme je adaptovat na dnešní dobu, nástroje na to přeci máme.

 

our Team

Ing. arch. jan petrš

Architect 
Jan Petrš absolvoval v roce 2015 fakultu Architektury ČVUT v Praze pod vedením doc. Ing. arch. Miloše Floriána Ph.D. Ve své diplomové práci se zabýval využitím samo-organizujících se systémů pro návrh a fungování mrakodrapu v Londýně. Vedle práce v Archistroji působí Na fakultě architektury ČVUT jako konzultant a doktorand v ateliéru FLO|W Miloše Floriána. Ve své disertační práci se zabývá stavebními robotickými systémy. Je konzultantem Knihovny inovativních materiálů matériO, redaktorem v Material Times a na VŠUP je koordinátorem předmětu Materiologie. Je autorem množství článku a přednášek zabývajících se tématy okolo architektury a současných technologií jako jsou 3D tisk, parametrický návrh, samo-organizační systémy či biomimikry.

ing. arch. Pavel paseka

Architect , ČKA 05009
Vystudoval fakultu architektury ČVUT  a územní plánování na ČZU FŽP. Soustředí se zejména na projekty zabývající se strategickými, územně plánovacími a urbanistickými tématy a souvislostmi. Při práci na těchto projektech využívá metody výpočetního designu, parametrického urbanismu či emergentních systémů. Několik let pracoval jako ministerský rada na odboru územního plánování MMR ČR, kde součástí jeho agendy byly projekty a dokumentace regionálního, republikové i mezinárodního měřítka. Po ukončení studia vedle své výzkumné činnosti spolupracoval s nizozemským ateliérem Jan Bochmann Architects, kde řešil zejména prostorové souvislosti týkající se drobnějších souborů bytové a občanské zástavby.
team2

ing. arch. martin Žatečka

Architect 
Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze pod vedením doc. Ing. arch. Miloše Floriána Ph.D. Kde se ve svém výzkumu specializoval převážně na návrh a vývoj parametrických datových modelů pro simulaci a analýzu rozvoje měst. Zajímá se o využití kombinace parametrického navrhování a BIM. Po dokončení studia pracoval mimo jiné v ateliérech  AGE Proects a ABM architekti kde řešil převážně urbanistické a bytové projekty většího měřítka.