NEW CENTRE – ŠESTAJOVICE

Year
2021
Location
Šestajovice, CZ
Status
In progress
Program
Mixed-use
Client
Public

Concept

Projekt kulturně-společenského centra obce Šestajovice se snaží o maximálně efektivní využití prověřovaných pozemků a návrh plnohodnotného, funkčního a flexibilního uspořádání budov a veřejných prostranství. V rámci prověřování bylo uvažováno o různých scénářích ekonomického i provozního využití.

The Solution

URBANISMUS

Aby tohoto bylo docíleno, je bezpodmínečně nutné zorganizovat požadované funkce do takové formy, která toto umožní. Formy, která bude maximálně aktivizovat přilehlá veřejná prostranství. Je nutné zvolit takovou formu, která umožní jednoduchou orientaci v prostoru, snadné propojení požadovaných provozů a naváže na stávající zástavbu a uliční síť. Která sama o sobě bude evokovat centrum, střed života v obci. Všechny tyto požadavky splňuje již nesčetněkrát ověřený archetyp centrálního veřejného náměstí, které je obklopeno budovami orientovanými směrem do tohoto náměstí. Budovy s rozličnými funkcemi poskytující celé spektrum funkcí s aktivním parterem a se vstupy přímo z náměstí. Organizace prostoru umožňující navrhnout jak velkorysé centrální prostranství, tak spousta útulných postranních uliček a prostorů. Prostor a budovy, které samy o sobě řeknou – zde je centrum obce Šestajovice.

ARCHITEKTURA

Jednotlivé objekty jsou na řešeném pozemku umístěny tak, aby bylo co nevíce využito stávajících kvalit a zároveň tak, že je respektována zástavba i provoz v okolí. Ústřední veřejné prostranství je napojeno primárně na hlavní ulici Revoluční, zároveň si však ponechává jistou míru intimity. V této části jsou umístěny provozy jako multifunkční sál (kino, divadlo apod.), budova obecního úřadu či nájemní jednotky v parteru. Důležitým aspektem je také návaznost na existující sportovní centrum a restauraci. Propojení nového náměstí a tohoto sportoviště je vytvořeno tak, že zachovává vzrostlou zeleň a směrem do náměstí využívá terénní nerovnosti pro vložení pobytového schodiště, které funguje také jako tribuna. Směrem do ulice Tyršova jsou k vizuálně atraktivní vzrostlé aleji stromů umístěny sportovně relaxační provozy bazénu, sauny a wellness. Tímto směrem je ve vyšších podlažích orientována také galerie společenského sálu či terasa náležící k nové restauraci. Na východní hranici u stávající residenční zástavby je umístěn residenční viladům s nájemními jednotkami v parteru.

  1. LANDSCAPING A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Celá tato konfigurace doplněná o prvky landscapingu a sadových úprav si klade za cíl vytvořit příjemné pobytové prostředí, které je postaveno na optimální urbanistické konfiguraci, maximální návaznosti na okolí a možnosti flexibilního využití ústředního náměstí. Výsledná funkční náplň jednotlivých objektů je k dalšímu zvážení. Jako vhodný vidíme mix funkcí, který zajistí aktivní celodenní využití celého nového centra a zároveň může přinést obci i ekonomicky zajímavé benefity.

V rámci soutěže se tímto návrhem snažíme především přinést podklad pro diskuzi o míře využití území, jedná se o detailněji rozpracovanou koncepční studii, nikoliv o finální návrh. Předpokládáme, že bude sloužit pro upřesnění požadavků obce a tím o zpřesnění zadání pro další kolo poptávkového řízení, ve kterém je možné návrh přizpůsobit přesným požadavkům.

Gallery


<h3 style=“text-align: center;“></h3>

 

design team

Martin Žatečka / Pavel Paseka / Jan Petrš