Category


Residential

Apartment House – Braník

Concept Cílem bylo navrhnout jednoduchý, funkční rodinný dům v pasivním standardu za rozumné náklady nedaleko Prahy. The Solution Zadáním bylo navrhnout energeticky úsporný dům pro mladou rodinu. Pozemek se nachází v obci Šestajovice u Prahy v nově budované lokalitě. Hmotové uspořádání reaguje na situaci pozemku, dům je proto umístěn v severní části a objekt dvougaráže..

RD Klánovice – Libřická

Concept Cílem bylo navrhnout jednoduchý, funkční rodinný dům v pasivním standardu za rozumné náklady nedaleko Prahy. The Solution Zadáním bylo navrhnout energeticky úsporný dům pro mladou rodinu. Pozemek se nachází v obci Šestajovice u Prahy v nově budované lokalitě. Hmotové uspořádání reaguje na situaci pozemku, dům je proto umístěn v severní části a objekt dvougaráže..

RD Vítová

Concept Projekt rodinného domu pro mladého klienta na úzké svažité parcele v krásné jihomoravské krajině nedaleko Zlína. The Solution Navrhovaná stavba se skládá ze dvou objemů, které svou kompozicí respektují svažitost pozemku směrem k východu: Do ulice má objekt dvě nadzemní podlaží, na opačnou stranu do zahrady je přidáno jedno podzemní podlaží, které je napůl..

RD Hradec Králové

Concept Koncept dostavby nedokončeného souboru rodinných domů The Solution Na pozemku nedaleko centra města se v současnosti nachází stará stodola a rozestavěný přízemní objekt vytvořený unikátní konstrukcí prefabrikovaných  sendvičových panelů z pohledového betonu, Zároveň je na pozemku vystavěn ocelový jeřáb, který byl používán pro montáž panelů, ten v návrhu plánujeme ponechat. V našem návrhu je..

RD Šestajovice

Concept Cílem bylo navrhnout jednoduchý, funkční rodinný dům v pasivním standardu za rozumné náklady nedaleko Prahy. The Solution Zadáním bylo navrhnout energeticky úsporný dům pro mladou rodinu. Pozemek se nachází v obci Šestajovice u Prahy v nově budované lokalitě. Hmotové uspořádání reaguje na situaci pozemku, dům je proto umístěn v severní části a objekt dvougaráže..

Parametric interior – Bořislavka

Concept Old apartment from late sixties + Young openminded client + limited budget = unique interior design using tools of comlputational design by ARCHISTROJ An example of parametric design in praxis. This was applied in the design phase with several digitally generated variations and combinations of constructional principles and aesthetics as well as in a..

Cabin Morávka

Concept Study of conversion and extension of recreation cabin. The Solution The former hunting cabin is located on a remote sloping site separate from other buildings and recreation facilities. The investors wish was the extension of enclosed space and a proposal for such a layout that would allow recreation of several families at once. Based..