Category


Public Space

TGM Square Tábor

Concept Rekonstrukce náměstí T.G.M. v Táboře. The Solution Náměstí redefinujeme jako prostor propojení třech funkcí, které lokalita v jeho okolí poskytuje: MĚSTSKÉ, živé, dynamické, vstupující do náměstí z ulice 9. května (ulice přímo propojující historické centrum a vlakové a autobusové nádraží). Funkce VZDĚLÁVACÍ, jež je pro stávající stav náměstí charakteristická (střední škola, hvězdárna, knihovna). A..