TGM Square Tábor

Year
2012
Location
Tábor, CZ
Status
Competition
Program
Public space
Client
Public

Concept

Rekonstrukce náměstí T.G.M. v Táboře.

The Solution

Náměstí redefinujeme jako prostor propojení třech funkcí, které lokalita v jeho okolí poskytuje: MĚSTSKÉ, živé, dynamické, vstupující do náměstí z ulice 9. května (ulice přímo propojující historické centrum a vlakové a autobusové nádraží). Funkce VZDĚLÁVACÍ, jež je pro stávající stav náměstí charakteristická (střední škola, hvězdárna, knihovna). A funkce REKREAČNÍ, která prostupuje od celoměstského rekreačního zázemí kolem rybníku Jordánu, přes botanickou zahradu až na samotné náměstí.

Toto propojení (Jordán – botanická zahrada – náměstí) více otevíráme a zdůrazňujeme potřebu provázanosti částí města s rozdílnými funkcemi, které obyvatelé přirozeně potřebují a vyhledávají. Samotné náměstí pak vidíme jako vstup do rekreačního zázemí měst. Tomuto odpovídá i forma s jednotlivými záhony, o jejichž údržbu a proměnlivost se bude starat střední zemědělská škola, která na náměstí sídlí.

Veřejný prostor a náměstí zvlášť má fungovat jako místo komunikace a prolínání pohybů a aktivit obyvatel. Neklademe si za cíl diktovat a přespříliš korigovat směr ani obsah těchto aktivit. Chceme nabídnout kvalitní platformu pro jejich existenci. Funkční, osobitou, neotřelou a svěží. Pro dosažení tohoto cíle jsme použili matematickou metodu voronoi. Základní struktura vznikla výběrem sítě bodů definovaných v analytické fázi (na základě pohybu lidí v prostoru) a jim přidělené rozdílné míry důležitosti. Na základě takto definovaných toků a pohybů byla vygenerována výsledná stukturální síť dlažby (dva druhy dlažby), záhonů, zatravněných ploch i umístění vysoké zeleně.

Gallery

design team

Martin Žatečka / Jan Petrš / Pavel Paseka / Jan Šlemr