Category


Urbanism

Liberland Modular Settlement

Concept Strategy of new settlement on Danube river bank The Solution Considering spatial development of the state of Liberland we have to take site condition in account. Unsuitable ground for construction, marshes, main access by watterways etc. And when one thinks about initial stages of Liberland development he has to consider factors such as instability..

New City Center Hostivice

Concept Tento projekt řeší transformaci vnitřní části města na jeho nové centrum. Program staveb vyváženě kombinuje administrativu, bydlení a služby, tak aby dohromady tvořily živé cěntrum města.   The Solution Obec Hostivice čelí v posledních desetiletích výraznému nárůstu obyvatelstva, především vinou suburbanizace. Poloha na okraji Prahy v dojezdové vzdálenosti a s relativně dobrým spojení MHD k tomuto jevu výrazně..

TGM Square Tábor

Concept Rekonstrukce náměstí T.G.M. v Táboře. The Solution Náměstí redefinujeme jako prostor propojení třech funkcí, které lokalita v jeho okolí poskytuje: MĚSTSKÉ, živé, dynamické, vstupující do náměstí z ulice 9. května (ulice přímo propojující historické centrum a vlakové a autobusové nádraží). Funkce VZDĚLÁVACÍ, jež je pro stávající stav náměstí charakteristická (střední škola, hvězdárna, knihovna). A..

Spatial Plan Hostomice

Concept Záměrem ideového návrhu je rozvoj Hostomic jako tradičního lokálního střediska. Sídla, které tvoří zázemí i okolním obcím, poskytuje bydlení, pracovní místa i spektrum služeb. Pro své širší okolí (Prahu a Středočeský kraj) nabízí rekreační zázemí a hodnoty plynoucí z kulturně-historických tradic a lokálních zdrojů.     The Solution Analýzy ukázaly, že obec/mikroregion má velmi..

Brownfield Perla 01

Concept The Proposal contemplates the newly created district on the former brownfield near the city center as a socio-cultural complex that will integrate various urban functions and offer a wide range of activities.   The Solution  Such a complex will serve each of the urban community (children, students, parents, workers, seniors) aims to become a..

Seoul Urban Design

Competition Concept We belive, that developmet of cities should be rather facilitate and guide than determined, stable and not flexible. The Solution This is approach we tried to apply in this competition . Studying Jemulpo-gil expressway we considered surrounding quarters, existing transportation system and geographical and nature elements, character of inhabitants. We tried to solve..

Nákladové nádraží Žižkov

Concept Conversion of former freight railway station area to multi-functional urban area with maintaining of main station building and industrial footprint   The Solution The whole workshop took almost two months and was organized by the Research Centre for Industrial Heritage FA CTU. It should had shown that it is possible to transform the current..